QuickCheck

Apuväline peritoniitti diagnostiikkaan

  • Ladattava leukosyyttimittari PD-ammattilaisten käyttöön sairaalassa tai kotikäynneillä.
  • Helposti ja nopeasti tulos vain 10 sekunnin sisällä.
  • Herkkä tunnistamaan jo pieniä määriä leukosyyttejä PD-nesteestä. Luotettava leukosyyttilaskenta 10–10 000 solua/µl, (ISDP kynnysarvo peritoniitille 100 solua/µl).
  • Päivittäiseen testaukseen terveille, oireisille sekä jo sairastuneille ja lääkityksen aloittaneille potilaille.
  • Nopea ja tarkka mittaustulos helpottaa oikean hoitopäätöksen tekoa sekä oikea-aikaisen lääkityksen aloittamista. Mittaustulos antaa tietoa hoitotiimille potilaan tilasta sekä kotihoidon turvallisesta jatkumisesta tai sairaalahoidon tarpeesta. Mittaus vahvistaa potilaan luottamusta hoitomuodon toteuttamiseen ja auttaa potilasta pysymään pitempään kotihoidossa, jolloin sairaalan henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö toteutuu.
  • Testaukseen tarvitaan 3,5 ml PD-nestettä, testiaika 10 sekuntia, laite on ladattava ja mobiili. Mittauksen laadun varmistus toteutuu sisäänrakennetulla kalibroinnilla.


QuickCheck