HaaS

NMC:n visio

Meillä Nordic Medcomissa on ollut jo vuosia kristallinkirkas visio omasta toiminnastamme, jossa asiakas on keskiössä. Haluamme toimia oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa, antaa asiakkaalle ja potilaille tarpeeksi aikaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkein näistä tavoitteista on potilaan elämänlaatu.

Aika, ammatillisuus ja luottamus – ovat visiomme kulmakivet, joilla pääsemme yhteiseen tavoitteeseen. Tämän tavoitteen saavutamme hyvällä laadulla, palvelulla ja laadukkailla, innovatiivisilla tuotteilla. Ammatillisuus ohjaa meitä kaikessa toiminnassamme ja asiakkaan tarpeet ja toiveet muokkaavat palveluamme.

Nyt meidän visiomme on saanut nimen HaaS – HomeHD as a Service, Kotihemodialyysiä palveluna. Vision ydin on, että yhdessä luomme elämänlaatua.

HaaS pähkinänkuoressa

Palvelu ja tuki

  • Nopea regointikyky!
  • Tekninen tuki/huolto –> potilaan ja henkilökunnan turvallisuus –> vähentää henkilökunnan kuormitusta
  • Asiantuntijoiden tuki –> potilaan ja henkilökunnan turvallisuus
  • Raportointi

Koulutus

  • Henkilökunnan koulutus
  • Potilaan koulutus –> vähentää henkilökunnan kuormitusta ja mahdollistaa potilaan koulutuksen oikea-aikaisesti, potilaan tarpeiden mukaan

Joustavuus

  • Yksilöllisiä ratkaisuja sekä potilaalle että hoitoyksikölle
  • Paikalliset varastot tarvittaessa –> nopeuttaa toimituksia
  • Monipuolinen yhteistyö
HaaS