NephroFlow - dialyysipotilasjärjestelmä

Erityisesti dialyysikeskuksiin suunniteltu liikkuva työväline. Jolla on ainutlaatuinen prosessilähtöinen lähestymistapa ja sillä voidaan korvata osastoilla käytettävän paperin.

Näin me autamme:

  • Lisäämään tehokkuutta
  • Vähentämään kustannuksia
  • Parantamaan hoidon laatua yleisesti
  • Lisäämään potilasturvallisuutta
  • Virtaviivaistamaan viestintää
  • Täyttää akkredointivaatimukset
  • Vähentää virheitä
  • Toimii kaikkien dialyysilaitteiden kanssa
NephroFlow - dialyysipotilasjärjestelmä