Bioimpedansmåleren som framstiller data både grafisk og visuelt

  • Tidlig screening og identifisering av risikopasienter
  • Kan utføre måling både før, under og etter behandlingen
  • Tidlig identifisering av overvæsking som kan forebygge hjerte- og karkomplikasjoner
  • Mer stabile behandlinger med færre komplikasjoner
  • Benyttes innen flere fagfelt: dialyse, kardiologi, intensiv og av ernæringsfysiologer

Smart teknologi; rask og brukervennlig

  • Måler totalt kroppsvann; TBW, ECW, ICW
  • Indikerer tørrvekt
  • Kt/v
  • Kroppssammensetning; fett og muskler
  • BMI og ernæringsstatus
BioScan touch i8